Vervolg toekomstplannen PGHAN

Op 12 november jl. hebben we na de viering met gemeenteleden gesproken over de toekomst van de PGHAN en de Veenkerk. Daarna hebben we samen met de Inham, het Brandpunt en gezamenlijke Diaconie in de Algemene Kerkenraad gesproken over het advies over de toekomst en over de reacties uit de kerken, wijkraden en Diaconie. Op basis hiervan is in de Algemene Kerkenraad het voorstel gedaan om het komende halfjaar in subgroepen een aantal zaken uit te werken en te komen tot besluiten op de terreinen:

  • financieel “eigen broek op houden” per wijkgemeente
  • bestuurlijke zelfstandigheid van de wijkgemeenten
  • samenwerking PGA (samenwerkingsverband Amersfoort) voor o.a. administratie en facilitaire zaken
  • samenwerking PGHAN op gemeenteopbouw, pastoraat, missionaire roeping en diaconie

Het complete advies kun je hier lezen.

 

De wijkraad vindt het tijdpad van een halfjaar erg kort, de subgroepen vragen veel tijd van vrijwilligers en we hebben eerst verduidelijking nodig op de implicaties van de voorstellen (bijvoorbeeld over organisatorische of juridische zaken). We vinden een gezamenlijke richting en inzet binnen PGHAN belangrijk, maar tegelijkertijd dwingt de deadline van 1 januari 2025 ons om in heel korte tijd vooral onze eigen zaken te regelen.

We zijn wel ontzettend blij met de inspiratie en betrokkenheid van onze gemeente bij de toekomst van de Veenkerk. Inmiddels is een groep gemeenteleden opgestaan die zich wil inzetten voor de toekomst van de Veenkerk. De wijkraad heeft deze groep de opdracht gegeven voor een verdere uitwerking in concrete stappen die het financiële tekort verkleinen/oplossen. De eerste stap was een oproep tijdens de kerstvieringen om een schenking te doen die ertoe heeft geleid dat we 1.200 euro extra hebben opgehaald. Ook de indexatie van de abonnementen, onderhandelingen over het huurcontract met Bzzzonder en het benaderen van bedrijven en personen voor eenmalige of periodieke giften worden vanuit hier georganiseerd. Binnenkort lees je meer over deze werkgroep en hoe je je hiervoor kan aanmelden.

Tot slot vinden we het belangrijk te benoemen, dat de nadruk nu soms lijkt te liggen op de financiële uitdagingen, maar dat ons dat niet mag afleiden van de prachtige gemeente die we met elkaar zijn, waar zoveel moois gebeurt! Het geloof is wat ons bindt en dat moeten we ook blijven ervaren.

Wil je reageren op het advies van PGHAN of op dit bericht? Dan kan dat door te mailen naar scriba@veenkerk.nl

Reacties zijn gesloten.