Hoe worden de mensen die minder betrokken zijn geïnformeerd?

We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken op zoveel mogelijk verschillende manieren: via post, e-mail, nieuwsbrief, website, afkondigingen voor en na de dienst, krant, lopend vuur, livestream én natuurlijk via persoonlijk contact. Je kan dus zelf ook helpen door anderen er over te vertellen en naar onze website te verwijzen: veenkerk.nl/abonnement.

Meer lezen

Is een abonnementsbijdrage aftrekbaar van de belasting?

We gaan er (na overleg met de belastingdienst) van uit dat een abonnement gezien kan worden als een gift aan de kerk. In het algemeen zijn jouw giften aan de kerk, maar ook aan jouw plaatselijke kerkgemeente of diaconie, aftrekbaar van jouw inkomstenbelasting mits er geen tegenprestatie verlangd wordt voor…

Meer lezen