Is een abonnementsbijdrage aftrekbaar van de belasting?

We gaan er (na overleg met de belastingdienst) van uit dat een abonnement gezien kan worden als een gift aan de kerk. In het algemeen zijn jouw giften aan de kerk, maar ook aan jouw plaatselijke kerkgemeente of diaconie, aftrekbaar van jouw inkomstenbelasting mits er geen tegenprestatie verlangd wordt voor de gift. Dit is daarom ook zo verwoord op het inschrijfformulier. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van jouw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vind je onderaan je aanslag inkomstenbelasting.

Reacties zijn gesloten.