Actie herverdeling energiekostencompensatie ‘Amersfoort geeft warmte’

Begin 2022 werd duidelijk dat voor veel huishoudens de energierekening onbetaalbaar werd. De Amersfoortse Raad van Kerken startte in maart 2022 een actie waarin mensen die hun energiecompensatie – van eerst € 400 en daarna nog eens twee maal € 190 – konden missen, een donatie konden geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen. De actie zou aanvankelijk een maand duren maar werd voortgezet. Uiteindelijk (17 februari 2023) werd € 152.797 gedoneerd. Hiermee werden met hulp van gemeenteambtenaren en de Voedselbank – die een toets uitvoerden – bijdragen verleend aan huishoudens die dit nodig hadden. Enkele groepen ontvingen radiator-ventilatoren en kadobonnen. Er is nog een bedrag over van € € 31.175 dat nog wordt uitgegeven. De solidariteitsactie is een groot succes geworden. Er bleek een grote bereidheid om te geven; de opbrengsten waren hoger dan de Initiatiefgroep verwachtte. De actie heeft zeker ook veel goodwill opgeleverd voor kerken. En we kregen veel hartelijke bedankjes van de ontvangers van giften.

Reacties zijn gesloten.