Anna en Miriam in Het Brandpunt

Het Brandpunt heeft zondag 19 december gevierd dat Anna Walsma 25 jaar predikant is en Miriam Bierhaus begint als pastor.

Wij zijn blij dat ons pastoraal team per 1 november versterkt is met Miriam Bierhaus. Miriam ondersteunt ons tot 2023, gedurende de interim-periode, waarin we als geloofsgemeenschap inzetten op ons vernieuwingsproces. Zij is kerkelijk werker, met theologische specialisatie en afstuderend in voorjaar ’22. Zij ondersteunt ons op het gebied van pastoraat en vieringen. Haar focus ligt op ons te inspireren om opnieuw koers te zetten vanuit onze oecumenische missie. Deze is meer dan ooit actueel gelet op de nodige zorg voor de bewoonde wereld en schepping. We kennen Miriam al als actieve vrijwilliger die zich al inzette voor onder andere het vrijwilligersbeleid en in de Commissie vieringen.

Voor de begeleiding van het vernieuwingsproces worden we inmiddels ondersteund door Bram Schriever als adviseur. Met Anna, Miriam en Bram weten we ons de komende tijd ondersteund door enthousiaste, energieke en bekwame professionals.

Anna Walsma brengt daar 25 jaar ervaring bij in.

Het is alweer 25 jaar geleden, op 22 december 1996, dat zij gestart is als predikant in Barendrecht. In haar tweede plek, de geloofsgemeenschap in Schagen, is het ontwikkelen van de oecumene deel van haar werk geworden. Met die ervaring, haar roots in de Herberg en inmiddels volop actief in Het Brandpunt, werkt zij aan deze belangrijke en actuele taak. Wij zijn blij dat de inzet van Anna die ons meehelpt een turbulente tijd af te ronden en zij met ons gaat focussen op hoe wij in de toekomst oecumene kunnen en willen zijn. Anna kennen we als een ondernemende pastor. Vanuit haar missionaire specialisatie is zij naar buiten gericht en wil graag bijdragen aan de kerkelijke presentie in de wijk en de stad Amersfoort. In Nieuwland en in de binnenstad zijn en worden bijvoorbeeld mede dankzij haar in deze donkere dagen veel lichtjes aangestoken als teken van hoop en verbondenheid. We hebben haar ook leren kennen als een bekende schrijver onder de vlag van de Raad van Kerken in ‘De Stad Amersfoort’.

Anna, proficiat met deze mooie mijlpaal, dit 25-jarig jubileum!

Wij hebben blij en in dankbaarheid beide gebeurtenissen gevierd op 19 december.

 

Oecumenische wijkraad Het Brandpunt.

Dank Johan van der Vorm

Secretaris/Plv. voorzitter OWR Het Brandpunt

Reacties zijn gesloten.