Begroting 2023 PKN Hoogland/Amersfoort Noord

Beste gemeenteleden,
Het jaar 2023 is bijna begonnen. Tijd om de begroting van 2023 op de website Lopend Vuur.net te zetten. Medio afgelopen zomer zijn we bezig geweest met de meerjarenbegroting met als doel om in 2026 geen verlies meer te draaien.
Deze meerjarenbegroting met voor 2023 nog een verlies van € 23.000 was de basis voor deze begroting. Helaas gooien de inflatie en de energieprijzen dermate roet in het eten dat deze begroting uiteindelijk op een verlies van € 66.000 is uitgekomen.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) organiseert na het 1e kwartaal 2023 weer een bijeenkomst om de meerjarenbegroting bij te stellen. Dan weten we meer over energiekosten en gebruik, inflatie en de opbrengsten van de kerkbalans. Voor nu hebben we helaas een verlieslatende begroting voor 2023. In deze begroting is een wat uitgebreidere verklaring van het CvK opgenomen. Onder andere vanwege dit teleurstellende resultaat, maar ook gezien de ontwikkelingen van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort die in 2023 niet meer participeert in het Brandpunt en dus ook niet meer meebetaalt en ook de mindere resultaten van de Veenkerk.
Ik kan me voorstellen dat u met vragen zit na dit vrij technische verhaal. Schroom dan niet om me te mailen en uw vragen te stellen naar mijn mailadres: klik hier
Met vriendelijke groeten,
Henk van den Broek, penningmeester
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord

Reacties zijn gesloten.