Benen op tafel-sessie Diaconie – thema: Armoede

Donderdag 2 april van 20.00 – 22.00 uur

‘Ik vind het ontzettend moeilijk om hulp te vragen, maar ik ben blij dat ik toch die stap gezet heb’

Zomaar een uitspraak van iemand die hulp vroeg bij de Diaconie. Samen met diakenen van Het Brandpunt en De Inham is er op 2 april a.s. een inhoudelijke bijeenkomst. Onder leiding van Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker, gaan we met elkaar nadenken over het thema: Armoede. Hoe willen we dat onderwerp oppakken in de eigen wijk? Hoe bereiken we als Veenkerk bijvoorbeeld een buurtbewoner die elke maand met moeite rondkomt en nu komt te staan voor een dure reparatie? Hoe kunnen we op een creatieve manier activiteiten organiseren die mensen met lage inkomens ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een Speelgoedruilbeurs? Ik ben op zoek naar een enthousiaste Veenkerker die mij wil vergezellen! Samen weten we en bereiken we meer. Wie vindt dat leuk en heeft tijd? Locatie: Het Brandpunt Kattenbroek

Graag een mailtje of appje of spreek me even aan. Ik kijk er naar uit! Liesbeth

Reacties zijn gesloten.