Voorkomen verspreiding Coronavirus

Update 12 maart

In navolging van het overheidsbeleid en de richtlijnen van PKN hebben we als wijkraad helaas moeten besluiten om deze maand de kerkdiensten af te gelasten.

Dit betekent dat er in ieder geval 15, 22 en 29 maart geen kerkdiensten plaats zullen vinden in de Kamers.

Als alternatief voor de kerkdienst van komende zondag biedt de PKN een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie. Deze uitzending vindt plaats op NPO2 om 9.30 en wordt verzorgd door de E.O.

De wijkraad buigt zich komende week over mogelijke alternatieven.

De reguliere bijeenkomsten door de week zullen nog wel doorgang vinden.

Verder zullen de evenementen: ‘Netflix Messiah… een dialoog’ (13 maart) en Theatervoorstelling ‘Holy Moses!’ (28 maart) ook geen doorgang vinden.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerrit Jan (voorzitter wijkraad de Veenkerk) via voorzitter@veenkerk.nl


Eerder nieuws

Het coronavirus beheerst het nieuws. Op het journaal hebt u ongetwijfeld gehoord over de hygiënemaatregelen waarmee de verspreiding van het virus beperkt kan worden (zoals regelmatig handen wassen). Ook bij de kerkbesturen in Hoogland-Amersfoort-Noord heeft de preventie van verspreiding van het virus de volle aandacht. In de praktijk betekent dit dat we tijdelijk een aantal dingen anders zullen doen, waarover we u door middel van dit bericht willen informeren.

Het RIVM raadt af om handen te schudden. We zijn gewend om na afloop van de viering de voorganger met een handdruk te begroeten. We vragen u om dit voorlopig niet te doen en ook op andere momenten in het kader van kerkelijke activiteiten het handenschudden achterwege te laten. In plaats daarvan kunt u knikken, een vriendelijk woord zeggen of bijvoorbeeld het namaste-gebaar maken. Ook de voorganger en de welkomheters zullen om deze reden voor en na de viering geen handdruk uitwisselen, maar dit vervangen door een knik van het hoofd.

Contacten via de collectezakken zijn volgens het RIVM zoals nu bekend geen extra risico, maar we nemen daarbij het zekere voor het onzekere en zullen de collectes aan het einde van de viering houden bij het verlaten van de kerkzaal.

Met bovenstaande maatregelen, sluiten we aan bij de richtlijnen van het RIVM en de nadere uitwerkingen die de RK en PKN op basis daarvan hebben opgesteld. Op de website van het RIVM vindt u de meest actuele informatie en de algemene hygiënerichtlijnen.

Als u nog vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met Gerrit Jan (voorzitter wijkraad de Veenkerk) via voorzitter@veenkerk.nl

 

Reacties zijn gesloten.