Beweging in toekomst Veenkerk! 2

Thermometer 18 april

De financiële toekomst van de Veenkerk in De Kamers is onzeker, want we geven op jaarbasis zo’n € 26.500 meer uit dan we binnenkrijgen. Maar er zit beweging in! Afgelopen zondag hebben we de gemeente na de dienst bijgepraat (kijk hier de opname terug). We zijn het tekort aan het inlopen. Dat is hoopvol. Hierbij voor iedereen een update.

Jacob Bajema en Wim Koelewijn van de Werkgroep Toekomst Veenkerk vertelden wat er sinds december gedaan is. Er zijn 8 groepjes gevormd. Elke groep werkt aan één aspect van het doel: Zonder financieel tekort kerk te zijn in Vathorst:

  • Opzetten van Vrienden van de Veenkerk;
  • Benaderen van leden die (nog) niet financieel bijdragen;
  • Actief betrekken van nieuwe leden;
  • Benaderen van fondsen;
  • Betaalbare huisvesting;
  • Uitdragen van onze identiteit;
  • Zichtbaarheid van de Veenkerk in wijk en stad;
  • Communicatie.

Er zijn goede gesprekken gevoerd met het College van Kerkrentmeesters, de Algemene Kerkenraad en verhuurder Bzzzonder. Uit dat laatste bleek dat er uitzicht is op een betaalbare toekomst van de Veenkerk in De Kamers. Uit de gemeentevergadering kwamen goede ideeën, bijvoorbeeld een benefietconcert rondom het 20-jarig bestaan van de Veenkerk.

De thermometer staat nu op € 8.052

We moeten nog € 18.448, maar met alle energie die er nu is, moet dat lukken!

Vrijwilligers gevraagd: zichtbaarheid Veenkerk

We hebben ook jouw hulp nodig. We zoeken twee mensen voor de Werkgroep Toekomst om te onderzoeken hoe we de zichtbaarheid van de Veenkerk kunnen vergroten. Digitaal, in de wijk, op wegwijsborden, op en in De Kamers en op andere manieren. Mail naar toekomst@veenkerk.nl of spreek één van ons aan.

Kerkdienst 1 september

We blijven u informeren via de nieuwsbrief en in de dienst. En op 1 september 2024 hopen we in een speciale dienst aandacht te geven aan ‘de Veenkerk op eigen benen’. Dan praten we iedereen opnieuw bij.

Namens de Werkgroep Toekomst Veenkerk,

Patrick Donath, Ferdinand Contant en Peter Siebe, toekomst@veenkerk.nl

Reacties zijn gesloten.