De vieringen in Nieuwland gaan helaas stoppen

Afgelopen zondag 7 maart kon er weer een viering plaatsvinden in De Herberg, voor het eerst sinds het begin van de lockdown. Helaas moest er in deze viering een pijnlijk besluit meegedeeld worden. En dat is dat de Herbergvieringen na vele jaren gaan stoppen. Nieuwland is samen met de andere nieuwbouwwijken in Amersfoort Noord gestart vanuit een samenwerking tussen de RK- en PKN- kerken en is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap. Met elkaar hebben we een boeiende tijd van ontwikkeling en activiteiten gekend die de moeite waard waren.

Nu na ruim 20 jaar en vele mooie herinneringen verder zien we dat na een groeiproces de ledenaantallen teruglopen. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Maar ook neemt de tijd van de pastores die we kunnen inzetten steeds verder af. Dit brengt moeilijke keuzes met zich mee. Zeker waar het draagvlak smal wordt zoals bij de Herbergvieringen, hoe intens en van waarde die ook zijn, moet een bestuur de onvermijdelijke vraag stellen. Is dit als we het geheel overzien wel de juiste aanwending van steeds schaarser wordende middelen en tijd?

De Oecumenische Wijkraad en ook de Algemene Kerkenraad zijn samen met de geraadpleegde Nieuwlanders tot de conclusie gekomen dat de vieringen niet langer behouden kunnen worden. Het onvermijdelijk besluit was vervolgens dat de vieringen voor de komende zomer op passende wijze zullen worden beƫindigd.

We beseffen dat dit geen gemakkelijke boodschap is om te doen juist nu we in coronatijd weer de draad lijken te kunnen oppakken. Dat doet niet alleen ons zeer maar ook bij allen die betrokken zijn bij de Herbergvieringen, in Nieuwland maar ook in de OWR en bij de pastores. We kijken terug op een mooie periode van gemeenschapsontwikkeling met vele herinneringen aan samenzijn en de vele bijzonder momenten in de Herberg met elkaar, maar zullen deze in juni met een laatste viering gaan afronden.

Na de Paastijd, we denken aan de laatste weken van april, wil de OWR in een bijeenkomst in de Herberg van gedachten wisselen over haar besluit en horen wat u ervan vindt. We willen daarvoor een bijeenkomst met betrokken bezoekers van de vieringen organiseren. Uiteraard voorzover de ruimte in de Herberg dat met het oog op de coronamaatregelen mogelijk maakt.

We beseffen dat dit bericht u misschien heeft overvallen en u daar moeite mee heeft. Graag gaan Willemien Kamphuis (06 41740991 of 033 4565515) of Anna Walsma (06 23973284) daarover met u in gesprek.

Namens de OWR

Hubert Fermina en Johan van der Vorm

Voorzitter en plv. voorzitter Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt (secretaris.owr@hetbrandpunt.net )

 

Reacties zijn gesloten.