Diaconale collecte 17 december

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden

Reacties zijn gesloten.