Diaconale collecte 25 juni 2023

 

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Geef uw bijdrage via de AppostelApp, de QR code of via de mandjes.

Je kunt je gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië

Reacties zijn gesloten.