Vakantiegeld delen; NU MEER NODIG DAN OOIT

Al 20 jaar delen Amersfoortse kerkgangers hun vakantiegeld met anderen.

Het is een jubileumjaar met een schaduwrandje. Want het is mooi dat er steeds weer mensen zijn die willen delen; maar het is wrang dat de actie nog steeds nodig is.

De kloof tussen mensen ‘die hebben’ en ‘die niet hebben’ groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden. Op vakantie gaan is er voor veel mensen niet bij. Het is al mooi als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Daarom is er Vakantiegeld Delen, een initiatief de Protestantse Kerken in Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord

In dit jaar, 2023, willen we het twintig jarig bestaan van Vakantiegeld Delen een extra impuls geven door 20% extra aan vakantiegeld op te halen.

Die 20 % extra opbrengst zal in het bijzonder naar kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar gaan.

In 2022 werd er 89.000 euro gegeven. We streven in 2023 dus naar 106.800 euro!

Doet u mee om het jubileumdoel te halen zodat er meer kinderen dan anders in hun vakantie iets leuks kunnen gaan doen?

De actie concreet:

In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.

De kerken verzamelen adressen van Amersfoorters die in de doelgroep vallen, zonder daarbij te letten op overtuiging of afkomst. Begin juni brengt een vrijwilliger van de kerk het bedrag contant naar de begunstigde.

Wilt u meer weten over deze actie? Neem dan contact op met:

Jennie Harmelink – klik hier voor mailen

Diaconaal opbouwwerker Diaconie van de PGA en PGHAN

 

Reacties zijn gesloten.