Diaconale collecte 29 augustus en 5 september

Help de bevolking in Afghanistan en Haïti! Cordaid komt op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Met de recente machtsovername door de Taliban in Afghanistan is een nieuwe periode van grote onzekerheid begonnen. Zodra het weer veilig is gaan onze collega’s in Afghanistan weer aan de slag met noodhulp en gezondheidszorg.

Haïti getroffen door een verwoestende aardbeving. Onze lokale hulpverleners zijn direct aan de slag gegaan. Op dit moment is er dringend behoefte aan water, hygienekits en tijdelijk onderdak.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL57 INGB 0000 0009 34 t.n.v. Cordaid.

Meer informatie op https://www.cordaid.org/nl/

Reacties zijn gesloten.