Diaconale collecte 30 oktober 2022

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselzekerheid toegenomen.

Geef uw bijdrage via de onderstaande QR code, de AppostelApp, of via de mandjes. U kunt uw gift ook storten op bankrekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer┬┤W 009309.

Diaconale collecte

Diaconale collecte

De QR code kunt u scannen met de camera van uw telefoon of aanklikken.

Reacties zijn gesloten.