Welk abonnement kies jij?

De Veenkerk wil in 2023 overstappen op een abonnementsvorm (in plaats van de Kerkbalans) om zo te zorgen dat we voldoende inkomsten krijgen om te blijven bestaan.

Tussen 2 oktober en 23 oktober 2022 is een oproep gedaan om aan te geven welk abonnementsbedrag jij zou kiezen. Er is massaal op gereageerd en dat helpt enorm om te weten hoe jullie tegen deze vorm aankijken. Het resultaat van de poll staat hieronder: 25% geeft aan op een andere manier te willen geven of niet (meer) te willen geen en 75% kan en wil een abonnement afsluiten voor een bepaald bedrag.

Belangrijker dan dit resultaat zijn de gesprekken geweest naar aanleiding van deze poll. Daarin kwamen vragen naar boven zoals: “Waarom doen we dit eigenlijk”, “Kan ik mijn bijdrage ook in deze abonnementsvorm aftrekken bij mijn belastingaangifte?”. Goede gesprekken en goede vragen die niet altijd direct beantwoord kunnen worden. We gaan de komende weken met elkaar deze vragen beantwoorden en vaststellen hoe het Veenkerk Abonnement er uit gaat zien.

Best spannend, want er is nog geen kerk in Nederland die al met een abonnementsvorm werkt. We nemen daarom ook het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Amersfoort-Noord (PG-HAN) mee in dit gedachtengoed en onderzoeken samen of en hoe deze vorm mogelijk is. Zijn ook daar geen bezwaren dan gaan we aan de slag om de vragen van iedereen op een goede manier te beantwoorden en/of te verwerken. Dit alles met als doel om per 1 januari 2023 over te stappen op een abonnementsvorm voor de Veenkerk.

Meer weten? Zondag 30 oktober kun je na de dienst in een half uurtje worden bijgepraat, wees welkom!

Welk indexatie kies jij voor 2024?

De poll is gesloten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *