Diaconale collecte 5 en 12 februari 2023

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Geef uw bijdrage via de onderstaande QR code, de AppostelApp, of via de mandjes. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië

Diaconale collecte

Diaconale collecte

De QR code kunt u scannen met de camera van uw telefoon of aanklikken.

Reacties zijn gesloten.