Diaconale collecte 5 maart 2023

Vandaag collecteren we voor Stichting Inloophuizen Amersfoort. Door middel van een netwerk van inloophuizen wil de Stichting ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Hier kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving worden mensen gekend. Een wijd scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Op deze manier wil de Stichting huiskamers aanbieden voor de wijken en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.

Geef uw bijdrage via de AppostelApp, de QR code of via de mandjes.

Reacties zijn gesloten.