Diaconale collecte 7 en 14 november

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Guatemala.

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Bijbelcursussen geven mannen en vrouwen nieuwe inzichten die hen bevrijden van oude geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken. Zo ontstaan er geleidelijk veranderingen in gezin, kerk en samenleving. Steun vrouwen en meisjes in Guatemala, zodat het geweld en onrecht tegen hen zal stoppen.

Je bijdrage voor dit werk is welkom via de Apostel App of maak je gift over op

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala (Z9109213). Hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.