Doorstart Lopend Vuur: Wat is het je waard?

In december verscheen de laatste editie van ons kerkblad Lopend Vuur. We zijn blij dat de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) ons wil helpen om een doorstart te maken. Daardoor ligt er met Pinksteren voor u een proefnummer van een gezamenlijke uitgave van het blad Drieluik van PGA en Lopend Vuur vanuit de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PGHAN). We hebben afgesproken om in 2022 twee proefnummers te maken van het gecombineerde Drieluik en Lopend Vuur: één met Pinksteren en één met Kerst. Ondertussen gaan we met elkaar verder in gesprek of en hoe we dit in 2023 willen voortzetten.

Het is voor ons als PGHAN een mooie manier om ons te presenteren bij alle gemeenteleden. Maar ook bij alle leden van de PGA! En omgekeerd vinden wij het fijn dat u ook kennis kunt nemen van wat er gebeurt in de kerkgemeenschappen die onderdeel vormen van de PGA. Zo krijgt iedereen een beter beeld van wat er op het kerkelijk erf van de PKN-kerken in heel Amersfoort gebeurt en hoe veelkleurig dat wel niet is.

Maar de vraag is: bent u ook blij met deze doorstart van Lopend Vuur in de vorm van een samenwerking met Drieluik? Als u er de meerwaarde van inziet, dan hoop ik dat u dit initiatief met een bijdrage wilt ondersteunen. Lopend Vuur werd ook (mede) betaald door vrijwillige bijdragen. Dus hoop ik dat u onderstaande QR-code wilt scannen en een bedrag wilt doneren. Scannen kan gewoon door de camera-app van uw telefoon te gebruiken. Of gebruik: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yXgn80uvQ5OMgE2GzOafiQ

En als uw financiële positie het nu even niet toelaat om te doneren, maar u wilt dit initiatief wel ondersteunen, stuur me dan een mailbericht met uw reactie. Op deze manier krijgen we een beeld van wat deze doorstart van Lopend Vuur u waard is.

Alvast mijn hartelijke dank.

Henk Veldhuis

(voorzitter Algemene Kerkenraad PGHAN)

Henk.Veldhuis@inham.net

 

Reacties zijn gesloten.