Duurzame organisatie Protestantse Gemeente Hoogland

Gezocht: creatieve meedenkers over een nieuwe duurzame organisatie van onze kerken

De kerk is volop in beweging. Dat is al vele decennia zo, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Telkens zoekt de kerk in haar tijd naar een weg om het evangelie te verkondigen. Zoekende om troost te bieden aan hen die het nodig hebben en om het geluk in het leven te vieren in dankbaarheid. Die zoektocht blijft doorgaan, ook als het moeilijk wordt. Ondanks de corona en de berichten van afscheid in de oecumene zien we ook kracht om nieuwe wegen te ontdekken.

In het afgelopen najaar is de regiegroep duurzame toekomst Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PgHAN) gestart met vier thema’s:

1. Financiële toekomst van de kerk
2. Welke organisatie hebben we voor ogen?
3. Organisatie en vrijwilligers
4. Wat betekent dit voor ons toekomstige kerk zijn?

Afgelopen week is in de Algemene Kerkenraad het eerste thema over de financiële toekomst van de kerk afgerond met een principebesluit over de gewenste vervolgstappen. Deze stappen zijn reeds gedeeld met het pastoresteam en worden komende tijd in de wijkkerkenraden gepresenteerd.

Dit betekent dat met het tweede thema gestart kan worden en daar zoeken wij een zestal gemeenteleden voor. Bij voorkeur twee per wijkgemeente. Ben je betrokken bij onze geloofsgemeenschap en gedreven om mee te denken over de toekomst van onze kerk? Dan is dit een uitgelezen kans. Het tweede thema duurt maximaal 5 maanden met ca. tweemaal per maand overleg. Uit de overleggen komt uitzoekwerk en leeswerk. Deze taakgroep wordt vanuit de regiegroep ondersteund door Johan van der Vorm en Gertjan Noordstra.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.lopendvuur.net bij menu-optie beleid of bij onderstaande leden van de regiegroep. Op de website vindt u het Kaderdocument verkenning duurzame toekomst Protestantse gemeenschap Hoogland/Amersfoort-Noord 2026. Aanmelding voor de taakgroep kan bij akscriba@pknamersfoortnoord.nl

Namens de regiegroep

Harm Blaak                     Het Brandpunt       harm.blaak@hetbrandpunt.net
Gertjan Noordstra        De Inham                  gertjan.noordstra@inham.net
Rogier Smith                   De Veenkerk            rogier.smith@veenkerk.nl
Johan van der Vorm     Het Brandpunt        johan.van.der.vorm@hetbrandpunt.net

Reacties zijn gesloten.