Een dag uit het leven van de AK, interessant!

Graag wil ik eens vertellen over waar we ons in de Algemene Kerkenraad (AK)  zoal mee bezig houden.

De AK is het bovenwijkse PKN-bestuur. Het bestaat uit een vertegenwoordigen van de wijkgemeenten (Veenkerk, Brandpunt en Inham) en van de Colleges van Kerkrentmeesters, Diakenen en van het pastoresteam. Alles wat er ‘bovenwijks’ speelt en aandacht van ons bestuur vraagt, kan de aandacht hebben van de AK. Dat gaat bijvoorbeeld over de financiën van onze kerk, over bezieling en verdieping, over hoe onze predikanten kunnen samenwerken, over het beheer van de gebouwen.

 

Musical Kain

De laatste vergaderingen hebben we gesproken met het productieteam van de musicals.  Of eigenlijk het voormalige productieteam.

Op 22 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe musical Kain. Het ‘oude’ productieteam heeft aangegeven te stoppen. Er is dus een nieuw productieteam nodig alles weer regelt rondom de musical: van techniek tot financiën tot decors tot communicatie.

De AK vindt dat musicals heel waardevol zijn voor de ontmoeting (ook wijk-overstijgend) en in het kader van bezieling en verdieping. We zouden dan ook graag zien dat er mensen bereid zijn om een nieuw productieteam te vormen.

We spraken af dat we in de wijkgemeenten op zoek gaan naar bemensing. Bent u iemand die dat wel zou willen doen of ken je iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn: laat het me a.u.b. weten.  Het oude productieteam heeft toegezegd om te helpen bij het opstarten van het nieuwe team. Dus voor inwerken wordt gezorgd.

 

Plaatselijke regeling

Op dit moment zijn we ook bezig met een zogenaamde ‘plaatselijke regeling’. Dit is een uitvloeisel van het beleidsplan, zoals we dat begin 2018 hebben vastgesteld. In de plaatselijke regeling schrijven we op hoe we als wijkgemeenten samenwerken. Welke onderwerpen horen in de wijkgemeente te worden besproken, waar gaat het College van Kerkrentmeesters over, waar het College van Diakenen. Het werd tijd want de huidige regeling is sterk verouderd. Met een nieuwe plaatselijke regeling leggen we nieuwe inzichten vast hoe we het beste kunnen samenwerken. Maar ook voor nieuwe mensen is dan helder welk onderwerp waar thuishoort.

 

RI&E

Iets heel anders was dat een groep mensen onder leiding van Johan van der Vorm een zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft gemaakt: de “Kerk-SafaRI&E”. Het team is letterlijk op zoek gegaan naar risico’s in onze gebouwen en tijdens alle werk. We zijn vanuit de AK verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de professionele krachten in onze kerkgemeenschap (predikanten, kosters, medewerker kerkelijk bureau). Dat schept ook verantwoordelijkheden in het creëren van een veilige werkomgeving, goede arbeidsomstandigheden en veilige gebouwen. Het team heeft voor heel onze gemeenschap op een rij gezet waar risico’s en punten van verbetering op dat vlak liggen. De verantwoordelijke mensen gaan daarmee nu aan de slag.

 

Menskracht gezocht!

Wat ons ook bezig houdt is dat veel werk in de AK gedaan moet worden door (te) weinig mensen. Wij kunnen op dit moment alleen het hoogstnoodzakelijke doen. Dat doen we overigens met plezier want er zit een gemotiveerde groep, goed samenwerkende mensen in de AK. Het is een fijne club. Kritisch maar gelukkig kunnen we regelmatig relativeren en is er veel humor. Enkele mensen extra zou lucht geven voor toch als behoorlijk belaste AK-leden.

Er is nu bijvoorbeeld geen secretaris. We kijken vooruit en per keer bereiden we samen de agenda voor de vergadering van de AK voor. Ben jij iemand die beleid maken wil combineren met de zorg voor de verspreiding en de verslaglegging van de vergadering? Je bent dan ook lid van de AK. Dus best een behapbare klus. Wie gaat de uitdaging aan?

En als je de wijkgemeente zou willen vertegenwoordigen in de AK, is een reactie ook welkom. Je bouwt aan onze toekomst. Je kijkt over de grenzen van onze gemeenschappen en je ziet wat er allemaal in de andere wijken gebeurt. Dat is best boeiend en kan erg inspirerend werken.

Bel me eens als je geïnteresseerd bent.

Henk Veldhuis,  06-22463660, mail sturen.

Reacties zijn gesloten.