Eindredacteur Lopend Vuur gezocht

Help je mee aan de uitgave van een waardevol magazine voor onze geloofsgemeenschappen?

Waarom?

Lopend Vuur is het succesvolle en zeer gewaardeerde kerkmagazine van een aantal kerken in Hoogland en Amersfoort Noord. Het magazine verschijnt zeven keer per jaar met thema- en informatieve artikelen en wijknieuws. Lopend Vuur vormt tezamen met andere (social)media een belangrijke schakel in de communicatie, verbinding en beleving van onze gemeenschappen. Lopend Vuur richt zicht op de volgende kerken Hoogland/Amersfoort-Noord: Het Brandpunt, De Inham, De Herberg, Sint Joseph en Veenkerk en Kruispunt.

Het kent een oplage van 5000 exemplaren en wordt verspreid onder alle leden van de genoemde kerken in Amersfoort-Noord. Het blad wordt gesponsord door de Algemene Kerkenraad van Hoogland/Amersfoort-Noord, donaties van lezers en advertentie-inkomsten.

Taak?

· Samen met de AK eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van Lopend Vuur

· Samen met een kundig en enthousiast redactieteam de inhoud van de uitgaven van Lopend Vuur bepalen en invullen aan de hand van gekozen thema’s

· Het benaderen van auteurs voor bijdragen passend bij de gekozen thema’s en initiëren van nieuwe rubrieken

· Redigeren van de aangeleverde artikelen en zo nodig passend illustratiemateriaal toevoegen

· In overleg met de vormgever/drukker de opmaak bepalen en de relatie met de drukker onderhouden.

Tijd?

De te investeren tijd bedraagt 3-4-uur per week en piekt rond de verschijningsdata.

Als je alleen een deel van de taken wilt uitvoeren laat ons dat ook weten!

Wat hebben we te bieden?

Je maakt samen met een enthousiast team een prachtig kerkmagazine! Maar je krijgt ook de ruimte om mee te denken over de rol van Lopend Vuur in het mediabeleid van onze kerken. Hoe kan Lopend Vuur nog sterker worden in het totaal van media uitingen van de kerken? Jouw visie daarop stellen we erg op prijs!

Wie?

Als redacteur denken we aan iemand die:

· feeling heeft voor modern mediabeleid en vormgeving van een (kerk)magazine

· die goed samenwerkt en richting weet te geven

· communicatief vaardig is en gemakkelijk contacten legt

· initiatief ontplooit en daarop besluiten durft te nemen.

Waar?

Veel werk kan thuis worden gedaan, maar voor overleg en vergaderen kan dat niet altijd.

Meer info?

Nadere informatie over deze functie bij Henk Veldhuis, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, 06-22463660, henkveldhuis@xmsnet.nl. Ben je zelf niet beschikbaar maar ken je een goede kandidaat laat dat ons dan weten.

Reacties zijn gesloten.