Het College van Kerkrentmeesters zoekt ICT- versterking

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse gemeente Hoogland-Amersfoort-Noord is verantwoordelijk voor o.a. de financiën, personeelsbeleid en gebouwbeheer van de aangesloten wijkgemeentes (De Veenkerk, Het Brandpunt en De Inham).

Daarnaast is ICT een heel belangrijk punt binnen het CvK; denk bijv. aan de digitalisering van de actie Kerkbalans. Helaas ontstaat door het vertrek van Kars Oomkes een vacature op dit gebied.

Daarom zoeken wij met spoed een lid voor de portefeuille ICT.

Bij de werkzaamheden moet je denken aan:

  •  Coördineren van het digitale gedeelte van de actie Kerkbalans, in samenwerking met Karl de Vries (portefeuille fondsenwerving). Het meeste digitale werk voor de actie Kerkbalans zal in december/januari zijn.
  • Beleid over en beheer van de ledenregistratie LRP, en het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van LRP (ca. 2 uur per maand).
  • Beleid over en beheer van digitale collectes in SKG Collect (1 uur per maand).
  • PKN Amersfoort-Noord maakt gebruik van Office 365. Hiervoor is een team van vrijwilligers actief, waarin jij de schakel zult zijn naar het CvK.

Het is fijn als je per september kunt starten zodat Kars Oomkes jou t/m december kan inwerken.

Het is een interessante functie in een fijn team van mensen. Je krijgt een kijkje in de keuken van onze kerk en je zorgt er mede voor dat het kerkenwerk kan blijven voortgaan.

Heb je ervaring met en interesse in de ICT-wereld, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Ook als je een gedeelte van deze werkzaamheden op je kunt/wilt nemen, vragen wij je om contact met ons op te nemen.

Wij zien uit naar je reactie!

Karl de Vries, fondsencvk@pknamersfoortnoord.nl, 033 – 462 00 76 (na 20.00 uur)
Harm Blaak, voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl, 033 – 456 55 15

Reacties zijn gesloten.