Het College van Kerkrentmeesters zoekt versterking

Het College van Kerkrentmeesters (CVK) van de Protestantse gemeente Hoogland-Amersfoort-Noord is verantwoordelijk voor de financiën, het personeelsbeleid, de veiligheid en gezondheid van de binnen onze kerkelijke gemeente werkzame personen. Daarnaast is een aantal taken gedelegeerd aan de wijken (De Inham, Het Brandpunt en De Veenkerk).

Het CVK zoekt een toegewijd lid voor de portefeuille PERSONEELSBELEID met de volgende taken:

  • Het verder uitbouwen van een sociaal personeelsbeleid.
  • In samenspraak met andere leden van het CVK vaststellen van arbeidsvoorwaarden en het opstellen van arbeidscontracten, conform de hiervoor geldende wettelijke regels en de regels binnen de PKN.
  • Jaarlijks (veelal samen of in overleg met de voorzitter van de wijkkerkenraad of OWR) houden van evaluatiegespreken met predikanten, medewerkers en vrijwilligers. (Zoals betaalde kosters en met name vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding, opgesteld door het CVK).
  • Doen van aanbevelingen op het terrein van veiligheid en gezondheid binnen onze kerkelijke gemeente.
  • Het houden van exitgesprekken.
  • Het opstellen en up to date houden van taakomschrijvingen.
  • Alert zijn op ontwikkelingen op het terrein van personeelsbeleid.


Het is een verantwoordelijke functie in een fijn team van mensen. Je krijgt een kijkje in de keuken van onze kerk en je zorgt er mede voor dat het kerkenwerk kan blijven voortgaan.

Heb je goede communicatieve vaardigheden en een relevante werkervaring, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

In overleg is het mogelijk om deze taken samen met de secretaris op te pakken.

Ria van Voorst, e-mail of  06 315 18 115

of

Kees van Beem, e-mail of 06 513 32 961

Reacties zijn gesloten.