Kerkbalans 2020

In januari gaat Actie Kerkbalans 2020 van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’.
Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om uw toezegging digitaal te doen. We leggen graag uit hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Zoals ieder jaar ontvang u in januari een brief met het verzoek om bij te dragen aan de Kerkbalans. U kunt dan een toezeggingsformulier invullen en mee geven aan de vrijwilliger die de formulieren komt ophalen.

Vanaf dit jaar is binnen de PKN Hoogland / Amersfoort Noord het ook mogelijk om uw toezegging digitaal te doen. Als uw emailadres bekend is in de ledenadministratie dan heeft u hier inmiddels een mail over ontvangen. Is dat niet het geval, dan staat er w.s. een oud mailadres in LRP (het registratiesysteem van PKN). Daarom een verzoek om het juiste mailadres door te geven via e-mail en kan het aangepast worden. Als u mee wilt doen met digitaal toezeggen dan kunt u dat kenbaar maken door op de betreffende mail te reageren. De leden die meedoen met digitaal toezeggen ontvangen in januari naast de brief met folder ook een email met een persoonlijke link. Via deze persoonlijke link komt u in het digitale toezeggingsformulier.

Omdat de digitale toezegging niet opgehaald hoeft te worden, en vervolgens automatisch wordt verwerkt, bespaart dit veel tijd van vrijwilligers.

Heeft u geen mail ontvangen, maar wilt u wel meedoen met digitaal toezeggen?

U kunt dan vóór 30 november a.s. een mail naar digitaaltoezeggen@pknamersfoortnoord.nl sturen met het verzoek om mee te doen aan digitaal toezeggen. We willen u vragen om uw naam, woonadres en e-mailadres (waarop u gemaild wil worden) in deze mail te vermelden.

Toezeggen via het papieren formulier

Als u niet aangeeft dat u digitaal wil toezeggen, dan ontvangt u gewoon het papieren toezeggingsformulier. Het formulier wordt bij u opgehaald in de wijken Hoogland, Hooglanderveen, Vathorst, Nieuwland, Kattenbroek, Zielhorst. Woont u daarbuiten dan kunt u de antwoordenvelop versturen naar het Kerkelijk Bureau.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort Noord

Reacties zijn gesloten.