Actie Vakantiegeld Delen

De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord organiseren dit jaar voor de 17e keer de actie Vakantiegeld Delen. Vorig jaar hebben 169 adressen een bijdrage ontvangen voor in totaal € 62.725. De actie Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voor deze mensen is een dagje uit of een kleine vakantie, financieel niet mogelijk. Op de lijst staan jaarlijks ook gezinnen met kinderen, maar ook alleenstaanden en ouderen. Dit jaar heeft de corona crisis juist deze groep financieel extra belast. De mogelijkheid om toch iets te kunnen doen in de vakantie betekend voor hen heel veel. In mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als we van dit geld een beetje willen delen met mensen die geen vakantie uitjes kunnen veroorloven. Met Actie Vakantiegeld Delen zorgen we dat vakantieplezier mogelijk wordt voor meer mensen!

Actie Vakantiegeld Delen wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen, Kwintes en de voedsel- en kledingbank.

U mag uw gift, graag voor 1 juli, overmaken op NL39RABO0123003113 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort Noord, onder vermelding van vakantiegeld delen. Meer informatie: Carla van der Laan, diaken van Het Brandpunt, caatjevdl@hotmail.com

Reacties zijn gesloten.