Jaarrekening 2019 College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord ligt tot half september ter inzage op het Kerkelijk Bureau.

In verband met de huidige coronamaatregelen is het noodzakelijk dat u hiervoor een afspraak maakt.

Belt u hiervoor naar het mobiele nummer van het Kerkelijk Bureau: 033 480 50 96.

Zonder afspraak is het op dit moment niet mogelijk het Kerkelijk Bureau te bezoeken.

Heeft u vragen over deze jaarrekening, dan kunt u deze per mail stellen aan: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl

Met een vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria van Voorst

Reacties zijn gesloten.