Kerkbalans 2019: “Geef om je kerk”

Kerkbalans 2019 van start!

Kerk zijn we samen.

Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari zijn de lopers voor de kerkbalansactie weer op pad gegaan voor uw kerk in Amersfoort-Noord. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. 

“Ik ben blij dat de kerk er is,
daarom geef ik aan mijn kerk.
Ik hoop dat we dit jaar extra kunnen investeren
om duurzamer te worden.”

Hoeveel geeft u?

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl 

Karl de Vries, Kerkrentmeester fondsenwerving
Kees van Beem, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Bent u nieuw in de gemeente? Dan leggen we het u graag uit:

Het is weer tijd voor de actie Kerkbalans die van 21 januari t/m 2 februari wordt gehouden. 34 vrijwilligers zetten zich in voor deze actie, dit is inclusief de coördinatoren en iemand voor Nijkerk en Hoevelaken. Met de actie kerkbalans worden de vrijwillige bijdragen van kerkleden opgehaald. Deze bijdragen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor het kerkenwerk. 

Alle kerkleden vanaf 18 jaar worden hiervoor jaarlijks benaderd. Dat betekent dat veel jongeren die nog studeren en geen of weinig inkomen hebben, voor het eerst een envelop krijgen. Een vriendelijk verzoek om de envelop wel in te leveren en op het formulier het woord student te schrijven. Dan worden ze niet als 0-gever gekenmerkt. 

In de week van 21 januari wordt de envelop bij u bezorgd. U helpt de lopers door het toezeggingsformulier volledig in te vullen en in de retourenvelop klaar te leggen. Wilt u uw adres op de envelop vermelden? Een extra verzoek: graag uw mailadres vermelden omdat we in de toekomst Kerkbalans graag meer digitaal willen maken. Deze wordt in de volgende week, voor vrijdag 1 februari, weer bij u opgehaald op de dag en tijd, die de loper aangeeft op de envelop. 

Als u in januari een bijdrage wilt betalen, verzoeken wij u daarvoor de aangehechte acceptgiro te gebruiken en deze bij uw eigen bank in te leveren. Belangrijk is om het volgende banknummer te gebruiken NL80RABO0373722834. 

Het is erg belangrijk dat we op 2 februari alles kunnen tellen en verwerken, zodat de incasso’s vanaf februari geïnd kunnen worden. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Henny Rouwhorst-Arends, tel 2538193 of per mail hennyrouwhorst@hooglanderveen.net

Reacties zijn gesloten.