Lezing Sint Ansfriduskerk 31 oktober

In de serie Heiligen Uitgelicht:
Lezing over DE HEILIGE ANSFRIDUS door Ludo Jongen

Omringd door zijn medebroeders blies een bejaarde, blinde monnik op 3 mei 1010 zijn laatste adem uit. Dat geschiedde in een klooster dat hijzelf opgebouwd had tussen het huidige Amersfoort en Leusden. Het klooster op de Heiligenberg gebruikte hij om zich terug te trekken van de vermoeiende beslommeringen als bisschop van Utrecht. Vijftien jaar had hij dat ambt bekleed.

Het bovenstaande is een van weinige harde feiten over het leven van Ansfridus. Historische bronnen zijn er nauwelijks. Na zijn dood werd er een vita opgetekend. In zo’n heiligenleven ging het niet zo zeer om historische betrouwbaarheid, maar om de voorbeeldfunctie: de woorden en daden van de heilige moesten lezers en luisteraars inspireren eveneens een godvruchtig leven te leiden. Daarbij deinsden de auteurs er niet voor terug elementen uit andere heiligenlevens te ‘pikken’.

In zijn lezing zal Ludo Jongen laten zien in hoeverre het leven van Sint Ansfridus beantwoordt aan de eisen die aan een heiligenleven werden gesteld.

Ludo Jongen doceerde Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij schreef een aantal boeken en artikelen over heiligen en hun levens, zoals Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam (1989), Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen (1998) en Heilig Amersfoort (2009).

Locatie: Sint Ansfriduskerk ’t Zaaltje, Jacob Catslaan 28 Amersfoort.
Zaal open 20.15 uur. De lezing duurt tot circa 21.30 uur. Napraten na afloop. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage welkom.
Aanmelden gewenst via e-mail of telefonisch via 033-4615923

Reacties zijn gesloten.