Moge het nieuws van de engelen je leven en je hart vervullen met grote vreugde.

Een witte kerst zit er niet in dit jaar. Zo’n kerst waar alles verborgen is onder een pure witte laag sneeuw. Waar niets zichtbaar is van het rotte, het gebrokene. Waar alle geluid verstomd wordt door die deken van stilte. Nee… zo’n kerst is t niet dit jaar.

Het is een smerige kerst. Een natte modderige kerst. Een kerst met scherpe randjes. Van verdriet en gemis, van onmacht en wanhoop. Een kerst waar alles, maar dan ook alles op scherp wordt gesteld. Rijk en arm, recht en onrecht, geweld en vrede, honger en overvloed…al die dingen. Zichtbaar. Hoorbaar.

Kerst zit er wél in dit jaar. De lichtjes branden. De liedjes worden geoefend. De teksten rollen langzaam uit mn pen. Er wordt nagedacht over wat te koken en wat aan te trekken. Dus ja, kerst zit er zeker in, ook dit jaar.

Dit is zo’n beetje de spagaat waarin ik deze dagen beleef. Zin en onzin wisselen elkaar af. Het voelt anders dit jaar. Vanwege van alles. Vanwege alles wat er gaande is in de wereld. Vanwege dat dit de eerste kerst is zonder pap. En toch zie ik er ook naar uit. Laaf ik me aan de warmte en de gezelligheid. Koester ik dierbare momenten met geliefden. En volgens mij kunnen deze dingen naast elkaar bestaan. Want beiden zijn waar en beiden zijn aanwezig. In wezen is het kerstverhaal er ook éen van allemaal tegenstellingen. Klein en kwetsbaar tegenover oorlog en geweld. Een baby als gods zoon die koning worden zal, geboren in een stal buiten het zicht en tumult en tegelijk middenin het tumult van de wereld. God komt in deze onze wereld met alles wat erbij hoort. Dus alles wat bij mij hoort mag gezien en gezegd en gedeeld worden. En ik geloof dat het ook gedragen wordt in hemelse nabijheid. Alles.

 

Ondertussen zijn veel mensen bezig om de Veenkerk-kerst mogelijk te maken. Musical en koor, pianisten en kosters, allerlei vrijwilligers die zich inzetten om dit feest van Hoop en Licht en Vrede te vieren. Met elkaar. Dat alleen al vind ik zo enorm de moeite waard, dat we dit samen doen. Samen delen. Dus ook voor jou, voor wie deze kerst lastig is, zwaar valt: ik hoop dat je je gedragen weet en gezien door Hemelse ogen. Ook voor jou! En voor ieder ander: dat je die ene andere niet uit het oog verliest, maar je voelsprieten uit houdt om even daar te zijn, waar jij verschil kunt maken.

Samen vieren we dit feest. En dat is goud waard. Dankjullie wel!

 

Kijk even goed op de site en verder in deze nieuwsbrief naar alle aanvangstijden van activiteiten. Denk nog om je abonnement! Al afgesloten? Al aangepast?

En er is inderdaad op oudejaarsdag ‘s morgens een kleine viering en ontmoeting. Henriette zal oliebollen bakken, ik hoop nog iets zinnigs te zeggen en samen vragen we om een zegen over het nieuwe jaar. Ik hoop u ergens in deze komende dagen te zien en te ontmoeten.

Liefs Rolinka

 

Mooie gezegende kerstdagen voor jou en jullie.

 

Moge het nieuws van de engelen je leven en je hart vervullen met grote vreugde.

Moge de ster die de wijzen de weg wees, jou ook brengen naar Gods Goede hart

Moge de getuigenis van de herders jou helpen om Gods Goede nieuws te begrijpen

Moge de woorden van het mensgeworden Woord jou vrede en hoop brengen

Moge de aanwezigheid van die heilige baby jou herinneren aan je eigen heiligheid.

En

Moge dit Kerstfeest

Voor jou

Een geschenk zijn

Een zegen zijn

Jou troosten en inspireren

om je zo in het nieuwe jaar op weg zetten.

AMEN

 

Reacties zijn gesloten.