Nieuwe liederen zingen in De Inham

Samen zingen verbindt, je merkt het iedere zondag opnieuw. Op de woensdagavonden 1, 8 en 15 november gaan we nieuwe liederen oefenen die daarna in vieringen gezongen kunnen worden. Catrien Posthumus Meyjes, cantrix van de Grote Kerk in Dordrecht, verkent deze liederen met ons. Anje de Heer, staffunctionaris van Kerkzang.nl, vertelt wat over achtergronden en mogelijkheden. Het gaat vooral om samen fijn zingen, waarbij Skip van Rooij ons begeleidt. Tegelijk bouwen we aan een breder repertoire voor de zondagse praktijk. De avonden zijn bedoeld voor gemeenteleden en voor iedereen die maar mee wil doen.

Het gaat zowel om liederen die voor ons nieuw zijn als om echte nieuwe liederen. Bijvoorbeeld uit de bundel Psalmen anders (2022), uit de verzamelbundel van Andries Govaart (2022) en uit het bundeltje Leeftocht (2023). Ook in het Liedboek, inmiddels 10 jaar oud, is nog altijd veel nieuws te vinden.

Praktisch: we starten om 19.30 uur in de kerkzaal van De Inham en drinken na afloop om 21.00 uur koffie. Opgave (voor 1 of meerdere avonden) via de mail (i.v.m. digitaal toesturen van muziek) bij ariska.holland@inham.net o.v.v. naam, avond(en) en stemgroep. Op verzoek kunt u de muziek op papier ontvangen. Deelname is gratis. Financiering vindt plaats vanuit een legaat (2022).

Reacties zijn gesloten.