NU AANDACHT VOOR ZOMERPLEZIER STRAKS!

Juist nu de inflatie omhoog is gegaan, de wekelijkse boodschappen duurder zijn geworden, de energiekosten wellicht nog meer zullen stijgen, is voor sommige mensen een gift uit de actie ‘Vakantiegeld Delen’ nodig om straks een beetje zomerplezier te kunnen bekostigen.

Dwars door de grote wereldellende heen, willen wij oog blijven houden voor de financiële uitdagingen van die ene mens. Ook al lijkt de gedachte aan vakantie ver weg, met oorlog, vluchtelingen en energiekosten op het netvlies. We vragen nu uw aandacht voor deze actie om straks anderen een beetje zomerplezier te gunnen.

De actie ’Vakantiegeld Delen’ wordt voor de 19e keer georganiseerd door de diaconieën van de Protestantse gemeente Amersfoort en Hoogland/Amersfoort-Noord, in nauwe samenwerking met veel andere kerken, en met dank aan de Stichting Caritas, Jeugdzorg Utrecht.

Tot 1 juli 2022 kunt u een bijdrage van uw vakantiegeld storten op onderstaand rekeningnummer:

NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort-Noord

Reacties zijn gesloten.