Oecumenisch Brandpunt moet verder zonder de RK kerk

In de viering van het Brandpunt van 25 april maakte Angelique Liebens, vicevoorzitter RK-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA), op instructie van Kardinaal Eijk bekend dat de RK-kerk haar participatie in het Brandpunt beëindigt.

Over de argumentatie van de OLVvA verwijzen we naar het nieuwsbericht van de OLVvA op de website van het Brandpunt:

https://hetbrandpunt.net/17025-2/

De daarin genoemde datum staat voor ons evenwel nog niet vast, we willen die eerst verifiëren.

Na de mededeling over het vertrek van Geurt Roffel is er grote verslagenheid bij de gemeenschap van Het Brandpunt bij opnieuw een verlies. Hoewel de OLVvA stelt dat dit geen einde voor de onderlinge samenwerking hoeft te betekenen, is deze keuze fundamenteel en niet te bevatten. De inzet van pastor Josephine van Pampus is daarmee zeer onzeker geworden. Wij leven met haar mee en blijven haar steunen in wat dit met name voor haar persoonlijk betekent.

Het Brandpunt moet nu noodgedwongen opnieuw haar toekomst onder ogen zien. Gedurfd en pionierend begonnen door de mensen uit de St Martinus en De Inham begin negentiger jaren, is gaandeweg onze geloofsgemeenschap gevormd en hebben we bestuurlijk en zakelijk elkaar gevonden in de bouw van Het Brandpunt. Katholieke en protestantse mensen inspireren elkaar en hebben een eigen identiteit en presentie in de gemeente Amersfoort en omgeving kunnen ontwikkelen. Een aantrekkelijke en waardevolle vierplek voor allen die in de christelijke en spirituele diversiteit een plek voor inspiratie en ontmoeting zoeken. Ondanks deze tegenslag zijn we vastbesloten om pionierend door te gaan met onze oecumenische missie in het Brandpunt. De OLVvA heeft ook benadrukt die weg samen met ons te willen gaan. Zij het voortaan onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenschap van Hoogland/Amersfoort-Noord.

Qua tijdlijn is er om juridische redenen geen datum te geven. Zodra het formele opzegmoment is vastgesteld (en daarmee het voorziene einde van de opzegtermijn) zullen verdere stappen bekend worden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord (AK) is formeel aanspreekpunt voor de OLVvA. Met de OLVvA en de AK beraadt de OWR zich in goed overleg over welke stappen te zetten. We houden u daarvan op de hoogte.

De Oecumenische Wijkraad (OWR) heeft een pastoraal opvangteam geformeerd. Reacties kunt u richten aan dit team. Bestuurlijke vragen zijn uiteraard welkom bij AK en OWR.

namens de AK en OWR

Henk Veldhuis en Hubert Fermina (voorzitters AK en OWR)

mail Henk Veldhuis en mail Hubert Fermina

Beiden zijn bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, maar ze ontvangen ook graag suggesties voor de nieuwe wegen die we moeten gaan zoeken.

Mocht iets je dwars zitten of een pastoraal contact wenselijk zijn, dan kan je het opvangteam contact opnemen. Coördinator is Nol Hameleers. Nol is te bereiken op mailadres of 06 55878997.

Reacties zijn gesloten.