Hart onder de riem

Lieve Veenkerkers,

Sommige van jullie zijn ooit begonnen als Oecumenische geloofsgemeenschap De Veenkerk. PKN Amersfoort-Noord vanuit De Inham en RK kerk St Joseph hadden voor een nieuwe wijk een nieuw toekomst voor ogen waar we samen de “mensen van de weg” konden zijn. Naar voorbeeld van Het Brandpunt, waar een aantal van ons vandaan kwamen, verhuisd van Kattenbroek of Nieuwland naar Vathorst.

Zo’n 15 jaar geleden is aan deze samenwerking een einde gekomen. Dat leverde enorm veel teleurstelling en verdriet op. Mensen moesten kiezen; ga je nu naar Joseph of naar De Veenkerk, voor wie ben je dan? De teleurstelling van toen was ook groot omdat wij naar voorbeeld van Het Brandpunt een baken in de tijd wilden zijn. Het mocht niet zo zijn, maar de kracht, de verwondering en de openheid bleven. Wat ook heel lang bleef, is een kleine oecumenische gespreksgroep, onder leiding van Rolinka en Josephine. Prachtige gesprekken en kennismaking met “de andere kerk” leverde dat op.

Het Brandpunt is in de roerige tijden daarna steeds blijven staan als een teken in de tijd dat het ook zo kan. Samen. Mensen van de weg. Veel van elkaar geleerd. De trekker van de Oecumene in Amersfoort. In die pakweg 15 jaar is deze plek zowat een landelijk voorbeeld geworden. Josephine is dan ook een bekend gezicht bij velen van ons. Achter de schermen is zij een grote trekker van de oecumene, in Amersfoort maar ook landelijk.

Nu, in de viering van het Brandpunt van 25 april maakte Angelique Liebens, vicevoorzitter RK-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA), op instructie van Kardinaal Eijk bekend dat de RK-kerk haar participatie in het Brandpunt beëindigt. Dit volgt na diverse sluitingen van katholieke kerkgebouwen in Amersfoort en de fusie met Baarn/Soest.

De klap wat dit moet zijn, geestelijk en financieel, daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Maar ook wat een verdrietig bericht voor Josephine die niet meer in Het Brandpunt inzetbaar zou zijn en oecumene niet meer expliciet in haar portefeuille heeft.

Lees hier het bericht van Het Brandpunt. Wat de gevolgen precies zijn voor PKN Amersfoort-Noord is nog niet bekend.

Wij als gemeenschap van De Veenkerk leven heel erg mee met alle betrokkenen en willen we heel veel sterkte aan Het Brandpunt en in het bijzonder aan Josephine van Pampus wensen. Een krachtig en prachtig mens met wie we verbonden blijven. Zoals zij dat zelf verwoordde in de dienst van 25 april:

Wat moet je zeggen wanneer datgene wat jou heilig is,
voor de ander geen prioriteit meer is?
Hoe vind je elkaar?
Hoe versta je elkaar
waar de één het heeft
over ‘onopgeefbaar verbonden’ in de oecumene,
terwijl de ander spreekt over ‘focus op eigen identiteit’?
Waar ik zelf zal blijven zeggen
dat geen enkele kerk compleet is zonder de ander,
terwijl een ander dat echt anders ziet.
De tranen om de littekens
die de verwonding van het afscheuren zal geven,
waarvan ik hoop dat er ook iets goeds uit komen kan.
Ik gelóóf in de oecumene,
niet als hobbyisme of aardig experiment;
ik geloof in oecumene
als intrinsieke opdracht en waarde
van alle christelijke kerken.
Ik gelóóf in het Brandpunt.
ik gelóóf in haar kracht en enthousiasme
om nieuwe wegen te gaan,
en te blijven zoeken naar verbindingen tegen de klippen op.
Maar ik gelóóf ook in haar liefde
om woede en teleurstelling om te buigen
tot een gemeenschap die zij ten diepste is,
en die gegrift staat op de steen in de muur bij de deur:
“Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid”.
Laten we ons daaraan vasthouden wanneer we ons slotlied zingen:
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Reacties zijn gesloten.