Ontmoeting met de klimaatpelgrims

Op zaterdag 25 september organiseren de klimaatpelgrims samen met de lokale kerken in Münster in Duitsland een actiedag voor het klimaat.

Op zondag 26 september komen de klimaatpelgrims na 44 dagen wandelen aan in  Nordwalde, 50 kilometer voor de grens met Nederland.

Op 30 september steken de pelgrims de Nederlandse grens over en zullen dan op dinsdag 5 oktober aan het eind van de middag aankomen in Amersfoort.

U kunt op woensdag 6 oktober op twee dagdelen in contact komen met de pelgrims.

Op woensdagmorgen wordt in Het Brandpunt aan de Laan naar Emiclaer 101 van 10.30 tot 12.00 uur een ontmoetingsochtend gehouden waarin u in kleine groepjes met de pelgrims van gedachten kunt wisselen over wat hen beweegt om in beweging te komen voor het klimaat. De voertaal is Engels. U kunt zich aanmelden via 033Groenekerken@gmail.com .

Op woensdagavond wordt in Het Brandpunt van 19.30 tot 20.15 samen met de pelgrims een Engelstalige Taizé-viering gehouden. Martin Snaterse en Josephine van Pampus zijn de voorgangers. Na afloop kunt u met de pelgrims spreken.

Opgeven voor deze viering is niet nodig i.v.m. de verruiming van de corona-maatregelen. We kunnen ook weer met elkaar zingen.

De viering kan ook als stream worden gevolgd: https://live.hetbrandpunt.net/pelgrim/viering

De Taakgroep Catering van Het Brandpunt zoekt nog enkele vrijwilligers die hulp bieden bij het klaarzetten van het ontbijt op 6 en 7 oktober en bij het koffie en thee schenken op dinsdagmiddag en -avond 5 oktober en woensdagmorgen en -avond 6 oktober.

Het gaat om koffiediensten van 1 tot 1,5 uur in Het Brandpunt.

U kunt zich opgeven bij: Nynke van Beem: tel.nr.: 0636570563 e-mail: nynkevanbeem@hotmail.com

 

Op woensdagmiddag 6 oktober willen wij de 32 pelgrims per fiets kennis laten maken met onze stad. Ze bezoeken dan enkele groene initiatieven. We zoeken nog enkele fietsen voor deze activiteit. De door u uit te lenen fiets dient uiterlijk woensdag 6 oktober om 12.00 uur bij Het Brandpunt gebracht te zijn. Diezelfde dag is de fiets vanaf 18.00 uur weer bij het Brandpunt op te halen.

U ontvangt na aanmelding bericht van Bert Mulder hoe en wanneer uw fiets veilig kan worden gestald en hoe u uw fietssleutel kunt afgeven en terugkrijgen.

e-mail: bmulder1@xs4all.nl of tel.nr.: 055-5333281.

Reacties zijn gesloten.