Stopt Lopend Vuur na de zomer??

Al meerdere keren heb ik in de nieuwsbrieven een oproep gedaan voor mensen om de redactie van ons kerkblad Lopend Vuur te komen versterken. Tot op heden zonder reacties.

Daarmee wordt de toekomst van Lopend Vuur erg onzeker. Als de situatie niet verandert, dan kunnen we als Algemene Kerkenraad (AK) niet anders dan besluiten dat Lopend Vuur na de zomer gaat stoppen wegens gebrek aan menskracht! Dat zou ons zeer spijten en pijn doen.

Zeker in de huidige tijd merken hoe belangrijk het is dat we informatie kunnen uitwisselen via nieuwsbrieven en ook via het kerkblad.

Ondertussen zitten we niet stil af te wachten. We verkennen diverse scenario’s voor de toekomst van Lopend Vuur, natuurlijk mede in het licht van andere media uitingen, zoals de nieuwsbrieven.

Zo hebben we de mogelijkheden verkend om samen te gaan met het blad Drieluik van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Dat blijkt, zeker op redelijk korte termijn, niet haalbaar. De PGA is met de redactie van Drieluik aan het nadenken over welke toekomst Drieluik heeft. Die discussie moet eerst verder gevoerd worden alvorens over samenwerking met Amersfoort Noord te kunnen gaan nadenken.

Anders scenario’s zijn om Lopend Vuur sterk afgeslankt overeind te houden. Bijvoorbeeld het blad beperken tot alleen de wijkberichten en/of het aantal uitgaven per jaar te beperken tot bijvoorbeeld 4 keer. Dit uiteraard in samenhang met andere media die ons ter beschikking staan zoals onze websites, nieuwsbrieven e.d.

Maar ook in een afgeslankte opzet van Lopend Vuur blijven mensen nodig voor de redactie. De redactie wordt na de zomer gewoon te klein om dit in de huidige vorm nog vol te kunnen houden.

We zijn als AK bezig met diverse gesprekken om de mogelijkheden te verkennen. Zo is de situatie besproken met alle wijkkerkenraden en de OWR van het Brandpunt. En we hebben een aantal deskundigen binnen onze gemeente op het gebied van schriftelijke media benaderd om met ons mee te denken over de ontstane situatie en te zoeken naar een nieuwe mediakoers. Dat gesprek was voor eind maart gepland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Zodra er weer mogelijkheden zijn om hiervoor een brainstorm te organiseren zullen we een nieuwe datum prikken.

Maar zonder nieuwe mensen die de schouders onder Lopend Vuur willen gaan zetten, zal ons kerkblad na de zomer helaas moeten stoppen. Elke vorm van hulp daarbij is welkom, groot of klein.

Daarom hoop ik van harte dat er alsnog mensen zich zullen melden. We laten ons mooie kerkmagazine toch niet zomaar ter ziele gaan??

Nadere informatie bij Henk Veldhuis, voorzitter van de Algemene Kerkenraad,  e-mail of 06-22463660

Reacties zijn gesloten.