Terugblik op de adoptiedienst van 24-4-2022

Op 24 april was er een “adoptiedienst”, waarin geen voorganger aanwezig was, maar de liturgie was opgesteld en ingevuld door gemeenteleden. Het thema van deze adoptiedienst was ontmoeting en verbinding. Dat werd ingevuld door -onder meer- een gesprek met elkaar over de vraag wat maakt dat je naar Veenkerk gaat. Die vraag werd eerst individueel beantwoord, daarna in tweetallen gedeeld en vervolgens in een groepje van vier personen. De verschillende groepjes kwamen met de volgende bevindingen voor de Veenkerk:

· Een veilige omgeving voor eenieder, een open houding naar elkaar, je thuis en welkom voelen, aandacht voor elkaar;
· Via ontmoeting samen stilstaan bij waar kerk en geloof om gaan (muziek en bezinning);
· Waar ruimte is voor vragen en twijfels, voor zoeken;
· Zoeken naar moed en kracht, maar ook inspiratie en hoop voor het leven van alledag;
· Kracht zit in de verbinding met elkaar, samen kerk zijn en blijven én in de hedendaagse verbinding met de bijbel.

Duidelijk is dat de laagdrempeligheid van de Veenkerk wordt gewaardeerd. Dat geldt ook voor de vele jeugdigen en dat alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Het kleinschalige van de Veenkerk mag worden omarmd!

Deze bevindingen worden doorgegeven aan de groep die verder nadenkt over de toekomst van de Veenkerk. Zo krijgen deze een plek naast de resultaten van de enquête, die hierover ook is uitgezet.

Reacties zijn gesloten.