Toekomst Veenkerk: Waar staan we nu?

De afgelopen dagen genoten we volop van nazomerse temperaturen. De wintertijd gaat dit weekend in en dat betekent dat we ons voorbereiden op de donkere dagen naar Kerst. Wat vliegt de tijd! Daarom wil ik jou, als voorzitter van de wijkraad, even meenemen waar we nu staan als het gaat om de duurzame toekomst van de Veenkerk.

Wat was ook alweer de aanleiding?

De Protestantse Gemeente Hoogland-Amersfoort Noord (PG HAN), waar de Veenkerk samen met het Brandpunt en De Inham deel van uitmaakt, denken al langere tijd na over een duurzame toekomst. Er zijn in 2021 gezamenlijk met de drie kerken een aantal stevige uitgangspunten geformuleerd met als doel een duurzame en financieel gezonde kerkgemeenschap te worden en blijven.

Zoals bekend staan we als Veenkerk voor een uitdaging om een sluitende begroting te krijgen. De afgelopen jaren hadden we als Veenkerk een tekort van ruim € 38.000 per jaar. Gelukkig zijn we financieel gesteund door de andere kerken, Het Brandpunt en De Inham. Nu is het tijd om op eigen benen te staan. Hoe vliegen we dat aan?

Wat hebben we de afgelopen maanden met elkaar gedaan en bereikt?

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten en er gebeurde veel rondom het onderwerp duurzame toekomst. De input uit het gemeentegesprek in april 2022 en de Adoptiedienst, georganiseerd door eigen gemeenteleden, is vertaald naar een presentatie duurzame toekomst. Mats Kremer, Agi Marik en Mark Roemers presenteerden dit zowel in onze eigen kerkdienst als op de gemeenteavond van PG-HAN op 18 mei in de Inham. De taakgroep “duurzame organisatie” heeft de opbrengst van deze gemeenteavond samengevat in een “Eindadvies duurzame organisatie”. Dit advies is in de Algemene Kerkenraad van PG-HAN op 29 september 2022 goedgekeurd.

Ook de taakgroep “begroting”, waar Frank Smit en ik aan deelnemen vanuit de Veenkerk, dacht na over hoe de Veenkerk in 2025 kostendekkend kan zijn. Dit kan door enerzijds de huidige opbrengsten met jaarlijks 13% te laten stijgen én anderzijds de formatie van de predikantsplaats de komende jaren stapsgewijs te verlagen van 1,0 fte in 2022 naar 0,7 fte in 2025. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, daarom zijn meer veranderingen nodig om financieel gezond te worden en de moderne kerkgemeenschap te zijn en blijven die we voor ogen hebben.

Abonnement op de Veenkerk

Het “Abonnement op de Veenkerk” is één van de benodigde veranderingen. Wij geloven dat een “Abonnement op de Veenkerk” een hogere opbrengst geeft dan de traditionele Actie Kerkbalans en dat deze manier van geven op termijn minder inspanning vraagt van onze vrijwilligers. Hierdoor kunnen we onze aandacht richten op dat wat we echt belangrijk vinden; namelijk de mensen en activiteiten in onze kerkgemeenschap. Samen bouwen aan onze kerkgemeenschap maakt ons toekomstbestendiger. Dit voorstel is door de leden van de taakgroep “begroting” van PG-HAN positief ontvangen en wordt dan ook de komende tijd verder uitgewerkt.

De onlangs opgerichte werkgroep heeft de gemeente in een poll gevraagd een stem uit te brengen over “welk abonnementsbedrag past bij wat jij de kerk waard vindt”. De werkgroep deelt deze uitkomst op zondag 30 oktober na de dienst. Sluit hier vooral bij aan als je vragen hebt of er meer over wilt horen.

Dit is in een notendop waar we nu staan als Veenkerk en welke koers we willen varen met u en jou. Ik ben oprecht trots op deze betrokken en enthousiaste gemeente waar we met elkaar bouwen aan een duurzame toekomst. Dat is voor mij echt gemeente zijn.

Voor uitgebreidere informatie, rapporten en presentaties verwijs ik ook graag naar de themapagina Toekomst Veenkerk op onze website. Deze zullen we regelmatig aanvullen met alle stappen die we de afgelopen maanden met elkaar hebben gezet en de sthttps://veenkerk.nl/toekomst-veenkerk/appen die we de komende tijd nog gaan nemen.

Daniëlle Donath,

Voorzitter Wijkraad Veenkerk

Reacties zijn gesloten.