30 oktober na de dienst: Informatie over Abonnement op de Veenkerk

Onlangs is een werkgroep opgericht om de ideeën over een “Abonnement op de Veenkerk” verder vorm te geven. Zij hebben u in de onlangs gepubliceerde poll gevraagd een stem uit te brengen over “welk abonnementsbedrag past bij wat jij de kerk waard vindt”.

De werkgroep praat u graag even bij over de uitkomst van de Abonnementen-poll. Ben je erbij op 30 oktober na de dienst? We vragen een half uurtje van jouw tijd. Denk en praat je ook mee?

Voor meer informatie lees ook het bericht Toekomst Veenkerk: Waar staan we nu?

Reacties zijn gesloten.