Uitnodiging 18 mei De Inham

Beste betrokkenen bij de geloofsgemeenschappen van De Veenkerk, Het Brandpunt en De Inham,

In het grotere verband van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (PgHAN) zijn tal van ontwikkelingen die aandacht vragen. Een heroriëntatie is nodig, vernieuwing is aan de orde. Hiertoe heeft de Algemene Kerkenraad in haar kaderdocument Toekomst PgHAN2026 eind 2020 een route uitgestippeld. In de verschillende wijken zijn groepen gemeenteleden bezig geweest met inhoudelijke en financiële vragen.

Graag verkennen we wat is opgehaald binnen onze drie geloofsgemeenschappen, om van daaruit de krachten en talenten vanuit de wijken te verbinden en te versterken. Dit vormt vervolgens een basis voor de keuzes als het gaat om inzet van vrijwilligers, pastores, gebouwen en de organisatie vanuit de PgHAN. Zodat we ook in 2026 als vitale gemeenschap ons geloof vorm kunnen blijven geven.

Daarom nodigen we u graag uit om met ons mee te luisteren, te denken en te praten

op woensdag 18 mei 2022 in De Inham

Programma:

20.00 uur          : Welkom

20.15 uur          : Presentaties vanuit De Veenkerk, Het Brandpunt en De Inham;

Gericht op de eigenheid in visie en missie, de financiële en organisatorische mogelijkheden en talenten, verwachtingen naar de toekomst, de toegevoegde waarde voor de PgHAN en de vraagstukken waarvoor hulp gezocht wordt.

20.45 uur          : koffie/thee

21.00 uur          : gesprekken a.h.v. een aantal vragen

22.00 uur          : korte vooruitblik en afsluiting

Ook zo nieuwsgierig waarover de verschillende wijken gesproken hebben?

Sluit dan aan op 18 mei. Opgave is niet nodig maar wel handig i.v.m. de koffie/thee. Ariska.holland@inham.net

Graag tot ziens op 18 mei!

Taakgroep Duurzame Organisatie PgHAN,

Ellen Hogema, Anne-Jaap Deinum, Rolinka Klein Kranenburg, Ariska Holland

Reacties zijn gesloten.