Update over het abonnement op de Veenkerk

We zijn inmiddels een aantal weken onderweg met de overgang naar een Veenkerk Abonnement en dus tijd voor een update. Bijgevoegde afbeelding geeft aan wat er allemaal gedaan is en wordt.

Allereerst zijn we enorm blij met het aantal afgesloten abonnementen tot nu toe! Rechts bovenin de afbeelding is terug te zien wat de voortgang is. Op 21 januari hadden al 165 mensen een reactie gegeven. Dat is vergelijkbaar met 57% van het aantal toezeggingen van 2022. Ook zien we dat de gemiddelde bijdrage van deze abonnementen flink hoger is dan in 2022. De toegezegde abonnementsbedragen vertegenwoordigen nu al 74% van de gerealiseerde inkomsten in 2022 (opbrengst Actie kerkbalans, collecten en solidariteitskas). We zijn dan ook zeer tevreden over deze opbrengst die we in zeer korte tijd hebben opgehaald en bedanken iedereen voor zijn/haar gulle gift!

PR en communicatieTot de kerst heeft de nadruk gelegen op informeren over en het inleveren van de abonnementen via mail of in de rode bus in de kerk. Op 21 december en 15 januari is een herinneringsmail verstuurd waarbij ook de mogelijkheid is gegeven om abonnementen in te leveren bij een 6-tal adressen verspreid over Amersfoort-Noord.

Daarnaast verschenen er artikelen over een abonnement op de Veenkerk in het Nederlands Dagblad, het Algemeen Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Ook op de radio werd over het Veenkerk experiment gesproken.

Volgende stap : Formulieren ophalenDe toegezegde bedragen zijn nog niet voldoende om het begrotingstekort dat de Veenkerk heeft te dichten. Tot eind januari bezoeken we daarom een willekeurig aantal mensen dat nog geen reactie heeft gegeven. Op basis van de ervaringen die we hiermee opdoen bezoeken we de leden  die vorig jaar wel een vrijwillige bijdrage toegezegd hebben, maar nu nog niet hebben gereageerd. Die loopactie geeft ons beter inzicht in mogelijke vervolgstappen om nog meer mensen te enthousiasmeren voor een abonnement.Een abonnement afsluitenBen je er nog niet aan toegekomen om het abonnement af te sluiten dat kan nog steeds, kijk voor meer informatie op https://veenkerk.nl/inschrijfformulier/

Reacties zijn gesloten.