Verbindingsgroep 25-40 jaar

Hielke Zantema: “Naast de groep ouders van kinderen 16+ zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief is er sinds kort ook een groep van 25-40 jarigen die elkaar met enige regelmaat ontmoet. We komen grofweg ééns per zes weken samen bij iemand thuis, meestal op dinsdagavond. We starten om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd – voor wie dat wil en haalbaar is. Dan is er van 19.30 tot 21.00 uur een inhoudelijk deel rondom een bepaald thema.

De thema’s die we bespreken zijn heel divers, maar hebben als gemeenschappelijke noemer dat we zoeken naar wat geloof er al dan niet over te zeggen heeft. Hierbij is alle ruimte voor vragen, twijfel en het niet-zeker weten. Het is mooi om, naast (wellicht) de zondagse viering en het praatje bij de koffie, de gelegenheid te hebben wat meer met elkaar in gesprek te gaan rondom praktisch geloven in het hier en nu. En het is ook nog eens heel gezellig! De groep is vrij spontaan ontstaan vorig jaar, dus voel je vrij aan te sluiten!”

Wil je een keer aansluiten of verlang je naar een eigen groepsavond, maar val je niet in de doelgroep van de verbindingsgroepen die nu in de nieuwsbrief hebben gestaan? Mail dan naar hilde.kremer@veenkerk.nl. Monique Straatsma en Hilde Kremer helpen graag om een groep samen op te zetten.

Reacties zijn gesloten.