VOORTZETTING ACTIE AMERSFOORT GEEFT WARMTE

Amersfoortse kerken namen begin 2022 het initiatief voor de Actie herverdeling energiecompensatie. Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, startte op 6 maart. Met het oog op de stijging van de energiekosten is er alle reden om de actie voort te zetten. Alle huishoudens in Nederland met een electriciteits-aansluiting krijgen in november en december via hun energiebedrijf een bijdrage van €190 per maand.
Via onze actie willen wij ook nu weer ieder die het geld kan missen, in staat stellen én oproepen om de ontvangen bijdrage te doneren aan huishoudens die het echt hard nodig hebben.
Donaties zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. Dit is een ANBI rekening.

Informatie: amersfoortgeeftwarmte@gmail.com

Reacties zijn gesloten.