Bericht over advies

In de Nieuwsbrief heeft u eerder kunnen lezen, dat de Algemene Kerkenraad (AK) en de Wijkraden zich bezinnen op de toekomst van de Protestantse gemeente Hoogland en Amersfoort Noord (de PG HAN). De terugloop van het aantal leden van onze gemeenten, onze inkomsten en het aantal beschikbare vrijwilligers en de daarbij stijgende kosten maken deze bezinning nodig. De AK en de wijkraden hebben daarbij de hulp ingeroepen van een gemeentebegeleider, Frank Dijkstra.
Inmiddels zijn er vele gesprekken gevoerd met gemeenteleden, het pastoresteam en leden van de kerkenraden. Daaruit is een advies ontstaan dat de wijkkerkenraden nu willen bespreken met de gemeenten. U hoort daar binnenkort meer over.
Kort samengevat komt het advies hierop neer:

  • Aanpak van de financiële krapte: vanaf 1 januari 2025 dienen de individuele wijkgemeenten ieder een sluitende begroting te hebben. Elkaar subsidiëren lukt niet meer.
  • Samenwerking van de drie wijkgemeenten op pastoraal niveau blijft op het huidige niveau.
  • Onderzoeken hoe verdergaande samenwerking met de PG Amersfoort praktisch, financieel en inhoudelijk vruchtbaar mogelijk is.
  • Vrijwilligerswerk binnen de wijkgemeenten versterken voor de toekomst.

Het advies bevat uiteraard een analyse van hoe wij ervoor staan en een onderbouwing voor de adviezen. Het hele adviesdocument van 4 ½ pagina kunt u lezen als u klikt op deze link

30 november zal er in een gezamenlijke vergadering met de drie wijkraden, de diaconie en de CVK een eerste verkenning over het advies plaats vinden.

U hoort van uw eigen wijkraad hoe en wanneer uw gemeente geraadpleegd zal worden. Dit zal voor 30 november plaats vinden.

Reacties zijn gesloten.