Cursus: De praktijk van luisterend bidden

Hoe kun je oefenen in het luisteren naar Gods stem? Hoe kun je van Hem ontvangen? Hoe kun je God ontmoeten? Hoe kan God dichterbij komen?

Deze cursus wil je helpen bij het oefenen in leven vanuit Gods tegenwoordigheid. Het is geen methode maar een houding, een dialoog met God. Wie bidt, wil zich openen voor wat het Woord jou te zeggen heeft. Misschien heeft naar God luisteren meer van aandachtig toekijken, van waarnemen wat in je binnenwereld, in je gemoed gebeurt. De cursus bestaat uit drie avonden waarop de volgende thema’s aan de orde komen:

Avond 1. Leren luisteren naar God. Hoe doe je dat en wat is de betekenis van je ‘centrum?’ Wat is hierbij de functie van het voorstellingsvermogen?

Avond 2. Leren God uit te nodigen in je bestaan. De Eeuwige wil je bevestigen in Zijn liefde en je helpen te leven vanuit je ‘echte’ ik.

Avond 3. Leren leven in Gods tegenwoordigheid. Je ontdekt hoe genezend Gods tegenwoordigheid is. Hoe dit doorwerkt in je leven, in je geven en ontvangen ten opzichte van God, anderen en jezelf.

Begeleiding: Jeanne Rozemond, GGZ-agoog en lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk en Martin Snaterse, protestants predikant in De Inham.

Data en locatie: 13 en 27 september, 11 oktober, 19:30-21:30 uur, inloop 19:15 uur, De Inham, Hamseweg 40, Hoogland.

Opgave en info: voor 1 september.

Kosten: € 15 inclusief koffie/thee, cursusmateriaal

Reacties zijn gesloten.