Diaconale collecte 11 september

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap.

Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u mee?

Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Gehandicapten Myanmar.

Reacties zijn gesloten.