De Veenkerk en QR-code

We horen hoe de besmettingen toenemen en de druk op de zorg ernstig oploopt. De wijkraad van de Veenkerk wil in deze situatie haar verantwoordelijkheid nemen en kiest ervoor om vanaf zondag 14 november een QR-code te vragen bij de ingang, bij zowel mensen die een taak hebben in de viering, als de bezoekers.

Daarnaast zijn we sinds de persco van afgelopen 26 november ook weer genoodzaakt om ons reserveringssysteem te gaan invoeren, omdat de anderhalve maatregel ook weer ingaat. Deze reservering geldt alleen de bezoekers, niet de mensen met een taak in en rondom de viering. En omdat we graag niemand willen teleurstellen, kun je via dit systeem je verzekeren van een plekje. De zaal zal niet omgebouwd zijn voorlopig. Dat betekent dat u op de tribunes zelf een beetje de afstand mag houden van anderen.

We zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van een ieder die bij ons over de drempel komt. Tegelijk willen we een gastvrije kerk blijven. Theater de Kamers werkt al met QR-codes, dat willen we wat betreft de QR-code dan ook navolgen.

Met de QR-code maken we gebruik van een vrij gemakkelijke manier om de veiligheid van elke bezoeker zo goed mogelijk te borgen. Natuurlijk is dit systeem ook niet waterdicht, dat realiseren wij ons ook. Tegelijk zorgt deze code er wel voor dat we de zaal kunnen vullen, zij het dan op anderhalve meter en ons wat vrijer kunnen bewegen.

Als Veenkerk hebben wij ons in het afgelopen anderhalf jaar steeds solidair opgesteld richting de Kamers en dat willen we ook graag blijven doen. We waren dicht tijdens de ernstige lockdown en we hielden ons aan de aantallen die de Kamers voorschreef.  Het voelt daarom niet goed richting Theater de Kamers om een uitzonderingspositie te claimen ten opzichte van de theaterwereld en ons te onttrekken aan de QR-code-maatregel.

Middels de livestream die nog steeds aangeboden wordt, heten we in ieder geval iedereen die wil welkom. Het zijn hele lastige omstandigheden, waarin we als Veenkerk steeds weer moeten schakelen naar wat er kan en mag en hoe dat zo veilig mogelijk te doen.

U zult zich misschien afvragen, waarom de QR-code te handhaven, terwijl er de anderhalve meter maatregel ook weer ingaat. Dit heeft alles te maken met enige consequentie en met oog op de toekomst. We weten niet hoe de maatregelen voor theaters in de toekomst zal zijn en we willen wat dat betreft graag de lijn van Theater de Kamers behouden, om verwarring te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van de QR-code of vragen over dit besluit dan kunt u terecht op het volgend emailadres:

pastoraat@veenkerk.nl
De wijkraad van de Veenkerk

Reacties zijn gesloten.