De Veenkerk en QR-code

We horen hoe de besmettingen toenemen en de druk op de zorg ernstig oploopt. De wijkraad van de Veenkerk wil in deze situatie haar verantwoordelijkheid nemen en kiest ervoor om vanaf zondag 14 november een QR-code te vragen bij de ingang.

Graag willen we u/jullie meenemen in de overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid:

We zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van een ieder die bij ons over de drempel komt. Tegelijk willen we een gastvrije kerk blijven. De afweging is dan tussen twee opties: Ofwel we schalen alles weer af, gaan terug naar reserveren en niet-zingen, geen koffie na dienst en beperkt aantal mensen in de zaal. Met deze optie vragen we veel van de kosters en andere vrijwilligers. Denk aan het volledig ombouwen van de theaterzaal naar anderhalve meter. De kosters moeten dan elke zondag de tribune, waar de Kamers weer gebruik van maakt, inschuiven en de hele zaal ombouwen. Theater de Kamers werkt al met QR-codes, dat willen we wat betreft de QR-code dan ook navolgen.

Het reserveringssysteem is zeer bewerkelijk, waardoor gemeenteleden en bezoekers/gasten minder eenvoudig een viering op locatie kunnen bijwonen. Daarbij loop je ook nog eens de kans dat je niet kunt komen, omdat het maximaal aantal bezoekers is bereikt.

Kiezen we voor de QR-code dan maken we gebruik van een vrij gemakkelijke manier om de veiligheid van elke bezoeker zo goed mogelijk te borgen. Natuurlijk is dit systeem ook niet waterdicht, dat realiseren wij ons ook. Tegelijk zorgt deze code er wel voor dat we de zaal kunnen vullen, ons wat vrijer kunnen bewegen en ook bijvoorbeeld de ontmoeting bij de koffie kunnen laten doorgaan.

Daarnaast hebben wij als Veenkerk ons in het afgelopen anderhalf jaar steeds solidair opgesteld richting de Kamers en dat willen we ook graag blijven doen. We waren dicht tijdens de ernstige lockdown en we hielden ons aan de aantallen die de Kamers voorschreef.  Het voelt daarom niet goed richting Theater de Kamers om een uitzonderingspositie te claimen ten opzichte van de theaterwereld en ons te onttrekken aan de QR-code-maatregel.

Een laatste doorslaggevend argument is dat we alsnog iedereen welkom heten, middels de livestream die nog steeds aangeboden wordt. Het blijft een lastige keuze, maar veiligheid gaat ons boven alles.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van de QR-code of vragen over dit besluit dan kunt u terecht op het volgend emailadres:

pastoraat@veenkerk.nl
De wijkraad van de Veenkerk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.