Diaconale collecte 10 april

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen.

De christelijke organisatie Bethania wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Graag ondersteunen wij dit werk. Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. projectnummer ¨W 015101¨.

Reacties zijn gesloten.