Kerkelijk Bureau vanaf 1 mei alleen per mail bereikbaar

Zoals u misschien nog wel weet, is Hanneke Goumare vorig jaar met pensioen gegaan. Zij heeft destijds aangegeven nog gedeeltelijk door te willen blijven werken. Het College van Kerkrentmeesters, die personeelszaken in haar portefeuille heeft voor PKN Hoogland/Amersfoort-Noord, heeft haar toen een jaarcontract aangeboden.

Dat jaarcontract loopt nu half mei af. Gezien de financiële situatie waarin wij verkeren, acht het College van Kerkrentmeesters het niet verantwoord Hanneke een nieuw contract aan te bieden. Dit is destijds ook met haar besproken aangezien wij toen ook al zagen dat het financieel steeds nijpender zou worden.

Hanneke heeft vervolgens aangegeven dat zij, samen met Ankie Engel, als vrijwilliger verder wil gaan.

Op dit aanbod zijn wij natuurlijk graag ingegaan. Ankie houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van onze begraafplaats Coelhorst. De taak van Hanneke ligt met name in het up to date houden van LRP, ons ledenregistratie-systeem. Doordat zij dit wil blijven doen, is er voor alle vrijwilligers die met de ledenregistratie te maken hebben, ook in de toekomst één vast aanspreekpunt.

Als vrijwilliger hebben Hanneke en Ankie uiteraard de mogelijkheid om flexibel te werken.

De vaste dinsdag waarop Hanneke werkt, komt daarom te vervallen.

Daarom hebben wij, in overleg met Hanneke besloten, dat per 1 mei a.s. het Kerkelijk Bureau niet meer zomaar te bezoeken is. Mocht u iets willen vragen, doorgeven etc. – dan vragen wij u dit per mail te doen: kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl

Hanneke neemt dan, indien nodig, contact met u op.

Ook wij vinden het uiteraard jammer dat deze beslissing genomen moest worden en zijn erg blij met de oplossing die Hanneke en Ankie hebben aangeboden. Nogmaals dank daarvoor.

Met een vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Henk van den Broek, Desiree van Hooidonk en Ria van Voorst

Reacties zijn gesloten.